Alternative Finance Festival

 

Ad Broere

 

Ter bekrachtiging van het Alternative Finance Festival, organiseert de stichting New Financial Forum in samenwerking met Ivo Valkenburg op zaterdag 15 september 2018 een 'besloten' bijeenkomst in de Ambassade van de Vrije Geest te Amsterdam. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar willem@willemvreeswijk.com. Tevens geeft de stichting New Financial Forum een workshop op het internationale festival dat een dag later op 16 september plaatsvindt in Utrecht. Aanmelden kan nog via de site van het festival.


Zaterdag 15 september 2018

 

Het event op 15 september bestaat uit twee delen. Deel 1: Praktijkvoorbeelden (13:30 - 15:00 uur) en deel 2: Boeklancering ‘Geld in de Bijrol’ door Ad Broere met overhandiging van het eerste exemplaar aan George van Houts (15:30 - 17:00 uur). Tussendoor is er gelegenheid om een korte rondwandeling te maken door het museum van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, onlosmakelijk verbonden met Amsterdam en zijn geschiedenis van tolerantie, vrijheid van meningsuiting en drukpers.

 

Deel 1 Praktijkvoorbeelden 

13:30 - 15:00 uur  

 

Het New Financial Forum gelooft in de terugkeer van de mens in de financiële sector en is daarom altijd op zoek naar de niet-gevestigde orde. Naar de visionairs die de crisis wel zagen aankomen. Naar de onderstroom van vernieuwers. Naar de innovators die doen wat anderen nog voor onmogelijk houden. Naar doeners met een ‘het kan wel’ mentaliteit. Onder de vlag van het Alternative Finance Festival presenteert het New Financial Forum tijdens deze bijeenkomst een serie mensen en organisaties die –iedereen op geheel eigen manier- verantwoordelijkheid nemen voor vernieuwing en vitaliteit van de financiële sector. Een warm bad voor iedereen op zoek naar praktijkvoorbeelden hoe het ook anders kan en gebeurt …

 

We zullen minimaal 10 van de meest krachtige praktijkvoorbeelden in Nederland delen. Praktijkvoorbeelden van echte vernieuwing richting een menswaardiger economie. Praktijkvoorbeelden toegankelijk voor het grote publiek met een brede interesse. Wil je bijdragen? Of ken je iemand of een organisatie welk voorbeeld niet mag ontbreken? Laat het weten aan Ivo Valkenburg (per email: ivo@ivovalkenburg.nl). 

 

Deel 2 Boeklancering Geld in de Bijrol door Ad Broere 
(inclusief overhandiging eerste exemplaar aan George van Houts van De Verleiders)
15:30 - 17:00 uur


In het vijfde boek van Ad Broere, Geld in de Bijrol, staat centraal hoe het vastgelopen financiële stelsel kan worden vernieuwd om ruimte te geven aan de ontwikkeling van een menswaardiger samenleving. Deze verandering is geen vage utopie, maar pure noodzaak als wij willen dat de aarde aan de huidige en de toekomstige generaties een reële mogelijkheid biedt op welzijn en geluk voor velen. ‘Geld in de bijrol’ is het eerste Nederlandstalige boek waarin heel expliciet de kernoorzaak wordt ontrafeld van waarom dit geldstelsel telkens weer vastloopt. Van oudsher profiteert slechts een relatief kleine groep van de winstmogelijkheden die het financiële stelsel biedt. Verreweg de meeste mensen ondervinden er tot vandaag de dag vooral hinder van. Bovendien genereert het ongelijkheid, groeidwang en periodiek steeds weer optredende crisissen en oorlogen. Dit boek laat zien dat het ook anders kan. Met mens, natuur en samenleving centraal en geld in de bijrol. De toegang is vrij. Er zijn niet meer dan vijftig plaatsen beschikbaar.

 

Zondag 16 september 2018

 

Op deze dag vindt er een centrale bijeenkomst plaats van het Alternative Finance Festival. Willem Vreeswijk en Ivo Valkenburg verzorgen hiervoor een workshop. Dit festival viert het bestaan van financiële alternatieven en iedereen die bezig is met financiële verandering, van burgercoöperaties tot ethisch bankieren, van lokaal geld tot onvoorwaardelijk geven. Op zaterdag 15 september 2018 is het 10 jaar geleden dat de zakenbank uit de VS Lehman Brothers omviel. Het was het begin van de financiële crisis en de reddingsoperatie door de overheid kostte tientallen miljarden. Er zijn enkele maatregelen getroffen, maar de financiële sector is niet wezenlijk veranderd en we zijn vrolijk op weg naar een volgende crisis. Op 14, 15 en 16 september vindt daarom het Alternative Finance Festival plaats om te laten zien dat het niet alleen anders kan en moet, maar dat er al een heleboel alternatieven aan de weg timmeren! Een initiatief dat ook van harte wordt ondersteund door de stichting New Financial Forum.