New Financial Inspiration, mei 2012, Utrecht

Op woensdag 23 mei was Henri Viswat (Conclusion Financiele Professionals) gastheer van de bijeenkomst ‘De zachte landing’, opnieuw exclusief voor de Ambassadeurs van het New Financial Forum. Tijdens deze middag werd er in navolging op de bijeenkomst van april verder gepoetst. Daarnaast verzorgde Dick-Jan Abbringh (Purpose) een lezing en een debat over een uiterst belangrijk en actueel maatschappelijk vraagstuk.

Aandacht, Begrip, Keuzevrijheid en Perspectief
De titel van Abbrings bijdrage die dag was: Realiseer een ‘zachte landing’ voor eigen woningbezitters in Nederland. Abbringh: “In de huidige realiteit van elke dag nemen schuldenproblemen rondom de eigen woning toe. Momenteel verkeren 65.000 hypotheken in een achterstand van meer dan drie maanden; in 2011 werden 2800 huizen geveild, zijn naar schatting 7000 huizen onderhands verkocht. In totaal zijn 500.000 hypotheken minder waard dan de waarde van het huis. Achter elke voordeur van een eigen woningbezitter met financiële problemen schuilt een eigen verhaal, dat vaak veel breder en minder financieel is dan alleen de hypotheek. Zowel geldverstrekkers, intermediairs en verzekeraars realiseren zich dit onvoldoende en spelen hier nog maar nauwelijks op in.


Wat kunnen deze partijen gezamenlijk doen om dit maatschappelijk probleem het hoofd te bieden? Wat zou je mogen verwachten vanuit maatschappelijk perspectief, gezien het enthousiasme waarmee partijen tot 2009 deze woning-gerelateerde hypotheek en verzekeringsconstructies aan de man brachten?”


Downloads:

Klik hier voor de sheets van de presentatie die Dick-Jan Abbringh en het verslag dat naar aanleiding van deze bijeenkomst in VVP heeft gestaan.

Klik hiernaast op de menuopties 'Foto's' voor een mooie impressie van deze middag.