New Financial Day 2013

NEW FINANCIAL DAY LEVERT CONCRETE BOUWSTENEN

Hoe ga jij het komende jaar een concrete bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector? Hoe ga jij jouw talenten inzetten en zichtbaar maken, zodat de buitenwereld begrijpt dat er in de financiële sector wel degelijk mensen zijn die met hart en ziel gaan voor vernieuwing? Daar ging het om op de derde New Financial Day van het New Financial Forum.

>> bekijk ook de foto's van de New Financial Day 2013
 

De deelnemers aan de New Financial Day (dat waren natuurlijk in de eerste plaats Ambassadeurs van het New Financial Forum) werden uitgedaagd te graven naar hun talenten. Gevraagd werd op te schrijven hoe zij die talenten de komende tijd inzetten om bij te dragen aan een gerespecteerde en gezonde financiële sector. Willem Vreeswijk, initiatiefnemer van het New Financial Forum en hoofdredacteur VVP, bundelt de bijdragen en biedt ze aan toezichthouder AFM aan.
 

Vreeswijk: “Vandaag maken wij met elkaar duidelijk dat er in de sector wel degelijk mensen zijn die de handen uit de mouwen steken om te komen tot werkelijke vernieuwing. We werken samen aan een nieuwe financiële wereld en laten dat andere geluid ook horen. Een geluid van mensen die wel visie hebben en elke dag volop bezig zijn om hun klanten optimaal te bedienen. Het is belangrijk om dit geluid ook uit te dragen. Waarom? Omdat de financiële sector een enorme invloed kan hebben op het welzijn van mensen en de gezondheid van de samenleving. Als steeds meer mensen deze overtuiging hebben en er, net als de aanwezigen op de New Financial Day, de handen voor uit de mouwen steken, wordt de financiële sector elke dag zichtbaar een beetje mooier.”
 

Nu is het niet voor het eerst dat de Ambassadeurs van het Forum hun bijdrage uitspreken. Nieuw is wel dat hun voornemens nadrukkelijk naar buiten toe worden uitgedragen. Het past in de trend waarin het New Financial Forum steeds meer inzet op concrete resultaten. Een werkgroep van Ambassadeurs is ook al ver met een programma van concrete acties, zo lichtte Aris Neven van de werkgroep op de in de CoWorking Factory in Amsterdam gehouden New Financial Day toe.
 

Belangrijke stap op de korte termijn is vergroting van het draagvlak, zodat de acties ook kunnen worden georganiseerd en gefinancierd. Achmea Academy ondersteunde bijvoorbeeld de New Financial Day, die anders moeilijker te organiseren was geweest. Uiteraard is het een voorwaarde dat de partijen die willen bijdragen honderd procent staan achter vernieuwing van de financiële sector.
 

Die vernieuwing moeten partijen zelf vorm geven. Het New Financial Forum blijft vooral bedoeld als platform om elkaar als vernieuwers te inspireren en om ideeën uit te wisselen. De acties die worden voorbereid sluiten hier ook op aan. Neven noemde een aantal voorbeelden: “Het plan probeert kennis en bewustzijn zoveel mogelijk te faciliteren. Dit door onder meer uitwisselen van ervaringen, best practices, publicaties, discussiefora (over bijvoorbeeld ethiek, MVO, duurzaamheid), blogs, opinies, gezamenlijk trends monitoren, kennisversterking, ronde tafels, het oprichten van een sectie sprekers, het stimuleren van innovatie.”
 

Naar verwachting is het plan begin 2014 concreet uitgewerkt. In de tussentijd wordt een ‘sponsordiner’ georganiseerd om meer partijen te vinden die willen bijdragen. En natuurlijk zijn ook nieuwe Ambassadeurs welkom. Kijk op deze site.
 

Puurheid
Benut je eigen talenten, dan kom je bij de kern van je zijn en volgt een dienstbare en duurzame financiële sector bijna vanzelf. Dat is steeds de boodschap van de New Financial Inspirations, New Financial Magazines en New Financial Days van het New Financial Forum. Op de derde New Financial Day werd de boodschap nog eens nadrukkelijk neergezet door coach Judith Webber, die sprak over puurheid als nieuw perspectief.
 

Webber besloot vijf jaar geleden “totaal in de vernieuwing” te gaan en alleen nog maar de relaties te koesteren en dingen te doen die ze leuk vindt. Overigens gaat het niet per se om vernieuwing, veel meer is het een teruggaan naar de bron. Webber: “Wie ik was als kind. Kinderen zijn puur, zeggen gewoon wat ze willen en leven in het nu.”
 

Bijzonder is te merken dat de deelnemers aan de bijeenkomsten van het New Financial Forum al vaak de keuze hebben gemaakt om volledig hun eigen talenten te benutten. Deze keer bleek dit duidelijk in de gesprekken die ontstonden nadat de deelnemers groepjes hadden gevormd, die onder leiding van elf facilitators op zoek gingen naar talenten en voornemens. Die facilitatoren waren: Jelle Bartels, Michiel Brandt, Maurice van den Hemel, Jeannette Coenen, Boudewijn van Uden, Hubrien Meijaard, Aris Neven, Arno Brons, Ozewald Wanrooij, Paul Rijns en Judith Webber. Zij faciliteerden echte gesprekken met diepgang die leidden tot concrete bouwstenen voor een nieuwe financiële wereld.
 

In een van de werkgroepen vertelde iemand kapper te zijn geweest. Als kapper sta je letterlijk dicht bij de klant. Hij moest de klant wel aanraken, anders kon hij hem immers niet knippen. De financiële sector belijdt met de mond het klantbelang, de mens centraal te stellen maar lijkt volgens hem tegelijkertijd bang om de klant aan te raken. Nu hoeft dat misschien ook niet letterlijk, maar hoe moeilijk kan het zijn om de klant te behandelen zoals je zelf behandeld wenst te worden? De financiële sector wordt momenteel geknipt en geschoren. Een oud spreekwoord zegt dat men dan het beste stil kan blijven zitten. Maar kaalslag dreigt toch echt voor de partijen die vasthouden aan de oude orde.
 

Tot slot ter inspiratie de voornemens van enkele deelnemers aan de New Financial Day. Douwe Dijkstra (Obvion): “Ik neem drie initiatieven die nieuwe verbindingen leggen tussen partijen die nu nog geen relatie hebben, maar die daardoor nieuwe klantproposities kunnen vormen.”
 

Rob Goedhart (Nibud): “Ik help mee dat financiële dienstverlening bereikbaar blijft/wordt voor (de gewone) Cees & Carla consument.”
 

Martin Koot (MoneyView): “Ik zet mij in om advies van ‘onafhankelijk’ naar objectief te brengen. Ik zet mij in om de financieel adviseur de betrouwbare gids in de financiële jungle te kunnen laten zijn.”
 

Jelle Bartels (FP Advance): “Ik zorg met mijn creatief talent dat de financiële sector oplossingen krijgt aangereikt om in de nieuwe wereld tot goede business modellen te komen.”
 

Life planner Lambert Becks: “Ik zet mijn talent in om de wereld een beetje mooier te maken. Ik laat ondernemers kansen creëren door keuze te maken. Dit levert op dat ondernemers dingen doen die hen blij maken en blije klanten en blije medewerkers hebben.”

 

     

 

BERND SLETTENHAAR WINT ACTIE #ADVIESWAARDE

Bernd Slettenhaar (accountmanager Avéro Achmea en oud-adviseur) is de winnaar van de actie #advieswaarde. Volgens de jury heeft hij het beste in een tweet de meerwaarde van financieel advies kenbaar gemaakt. Slettenhaar ontving het prijzenpakket tijdens de New Financial Day in Amsterdam uit handen van jurylid Paul Rijns. Rijns zei dat het doel van de actie, ontstaan vanuit het New Financial Forum, was om een krachtig signaal te geven over de belangrijke toegevoegde waarde van financieel advies. De initiatiefnemers Paul Rijns, Jelle Bartels (FP Advance), Douwe Dijkstra (Obvion) en Willem Vreeswijk (VVP) hadden uit drie tweets genomineerd uit tientallen inzendingen. Het publiek bepaalde vervolgens via social media wie zich de winnaar mocht noemen.
 

De winnende tweet luidt: ‘Het geheim van #WaardeVanAdvies is m.i. dat de #advieswaarde in de beleving vd klant groter is dan de #advieskosten (nota) @nfforum’.
De andere genomineerde tweets waren van Albert van der Poll: ‘Persoonlijke aandacht voor uw financieel welzijn zodat u zorgeloos de dingen kunt doen die u wilt, dat is onze #advieswaarde’. En van Hubrien Meijaard: ‘Bij een bank of verzekeraar koop je financiële producten. Financieel (life) planner levert het belangrijkste product: rust. #advieswaarde’.
 

Bij een wedstrijd hoort een prijs! De winnaar van deze actie ontvangt:

  • een interview over de meerwaarde van advies in VVP;
  • voorrang bij de doorverwijzing van klanten door Brand New Day vanaf november 2013 tot en met februari 2014;
  •  een jaar Ambassadeurschap van het New Financial Forum (met toegang tot inspirerende bijeenkomsten, het online magazine en een online blog), aangeboden door Obvion.
  • een halve dag sparren en advies van FP Advance NL over facetten binnen zijn of haar onderneming;
     
Slettenhaar zelf krijgt het Ambassadeurschap aangeboden en het interview in VVP. De andere twee prijzen mag Slettenhaar geven aan een adviseur naar keuze die in de praktijk zijn of haar advieswaarde uitstekend weet te etaleren.