New Financial Inspiration, 5 juni 2013, Den Haag

Vrijheid, gelijkheid en mekanderschap als sturende principes
 

“Als je niet bewust bent van de principes Vrijheid, Gelijkheid en Mekanderschap, werken ze onbewust door. Want ze werken altijd.” Aldus Damaris Matthijsen die met haar Vrijgebroed de zesde New Financial Inspiration verzorgde.
 

Tijdens de jongste New Financial Inspiration, met als gastheer Ambassadeur Richard Weurding (algemeen directeur Verbond van Verzekeraars) werden de Ambassadeurs uitgedaagd om hun hart aan te vliegen vanuit de route Vrijheid, Gelijkheid en Mekanderschap. Damaris Matthijsen, oprichter van Economy Transformers, gelooft dat deze sturende principes ook prima dienst kunnen doen bij het vernieuwen van de financiële sector.

De workshop die Matthijsen en haar Vrijgebroed-team verzorgden, maakte de werking van de principes duidelijk. Daarbij ging het nadrukkelijk niet alleen om de impact van ieder principe afzonderlijk; ook de onderlinge samenhang kwam aan de orde. Sterker, het gaat juist vooral om het creëren van die samenhang of beter nog evenwicht tussen de principes. Vrijheid bijvoorbeeld is mooi, maar als iedereen zijn eigen gang gaat kan mekanderschap dan nog floreren?

De Ambassadeurs werd eerst gevraagd woorden en gevoelens te noemen die de principes bij hen opriepen. Bij ‘mekanderschap’ bijvoorbeeld kwamen termen als samen, delen, blij en gelijkwaardigheid. Gedurende de middag zou dat laatste begrip steeds weer blijven opduiken. Niet zomaar, lijkt het; de financiële sector wil immers meer dan ooit op voet van gelijkwaardigheid verkeren met de consument.

Tijdens de eerste, wat meer persoonlijk getinte workshopronde, bleek dat iedereen wel iets heeft met de principes. Zo vertelde iemand dat hij na een wereldreis met zijn gezin tijdens een verjaardag muziek hoorde die hem deed terugdenken aan de reis en het gevoel van mekanderschap met zijn gezin dat hij toen ervoer. “De tranen biggelden over mijn wangen. Dit zit heel diep.”

Een ander zei: “Van een vriendin van mij zijn juwelen gestolen. Er waren echter geen sporen van braak, dus de verzekeraar keert niet uit. Dat is geen mekanderschap.”
Vervolgens werd de workshop toegespitst op de bedrijfstak en vernieuwing. Specifiek ging het om de thema’s ‘klantrelatie’ en ‘wetgeving’. De groepjes die tijdens de eerste ronde waren gevormd, bleven bij elkaar. Ieder groepje bekeek een principe in relatie tot de thema’s. De uiteindelijk opdracht was om thema en principe, bijvoorbeeld ‘vrijheid in relatie tot wetgeving’ te verbeelden. De groepjes bleken daarbij overigens zeer creatief.
Vrijgebroed had er deze middag bij wijze van experiment voor gekozen om eerst de ideale situatie te laten verbeelden. Pas na de pauze werd gevraagd om de situatie uit te beelden zoals ze nu volgens de Ambassadeurs is. Dit werd als wat verwarrend ervaren. Maar uiteindelijk werd toch wel duidelijk dat er nog een behoorlijke kloof bestaat tussen de situatie nu en de situatie waar de bedrijfstak naar toe wil. Maar het werd ook zichtbaar dat er wel degelijk al iets aan het veranderen is. Zo maakte het groepje dat zich had gebogen over klantrelatie en mekanderschap ook een opstelling waarin verzekeraar en adviseur niet langer met elkaar verbonden zijn en nadrukkelijker naar de eindklant kijken.
Andere deelnemers ervoeren de workshop als complex. Het is ook nog niet zo makkelijk om de drie principes in evenwicht te brengen. Maar de workshop nodigde zeker uit om eens door de bril van Vrijheid, Gelijkheid en Mekanderschap te kijken, principes die niet zomaar met hoofdletters worden geschreven; zij hebben sinds de Franse Revolutie een enorme invloed gehad op onze samenleving.

Volgens Damaris Matthijsen zijn de principes “heel praktisch en dagelijks om je heen werkbaar. Vrijheid houden we in toom met wet- en regelgeving. Maar daarmee alleen krijgen we een duurzame wereld niet goed voor elkaar. Het is ook de vraag of we met gelijkheid de innovatie krijgen die het verzekeringsbedrijf nodig heeft. Wat gebeurt er als we meer vrijheid toelaten? Mekanderschap is een beetje een vergeten waarde. Maar het zou het primaire principe kunnen zijn voor de markt, die nu wordt geregeerd door vrijheid.”