New Financial Inspiration, 8 oktober 2013

Waar houdt de verantwoordelijkheid van de sector op?
 

Tijdens de zevende New Financial Inspiration van New Financial Forum/VVP heeft Femke de Jong (van Beem de Jong Advocaten) de branche opgeroepen afspraken te maken over hoe de sector met de klant wil omgaan.
 

Volgens De Jong stopt de "tsunami van wet- en regelgeving" vanzelf als de branche op een goede manier zelf invulling weet te geven aan onder meer de beroepseed of -belofte. De Jong daagde de deelnemers aan de bijeenkomst bij Conclusion in Utrecht nadrukkelijk uit na te denken over de concrete invulling van de eed. Dit aan de hand van vier stellingen.

Een van de stellingen was bijvoorbeeld: 'Zakt een klant voor de kennis- en ervaringstoets? Dan moet de aanbieder het product niet sluiten zonder advies'. Maar wat doe je als financiële dienstverlener als de klant zegt dat hij het product toch wil hebben en dat zonder advies? Volgens de wet doet de financiële dienstverlener niets fout als hij de klant terwille is. Maar, aldus De Jong, "ook al zegt de wet dat dit mag, moeten we ons toch afvragen of wij dit als branche verstandig vinden. We hebben dan misschien niks fout gedaan, maar we zullen het straks toch moeten uitleggen bij Tros Radar".
De terugkerende vraag was eigenlijk steeds: waar begint de verantwoordelijkheid van de sector en waar houdt ze op?

De Jong liet treffend zien dat de verantwoordelijkheid soms (aanzienlijk) verder reikt dan op het eerste gezicht. De deelnemers waardeerden de praktijkgerichte aanpak van De Jong, die vier vragen meegaf als handvat om in concrete situaties te kunnen beslissen: kan ik dit aan mijzelf uitleggen, kan ik dit aan mijn klanten uitleggen, kan ik dit aan de samenleving uitleggen en is dit financieel-commercieel verantwoord?
 

 

De New Financial Inspirations worden aangeboden aan Ambassadeurs van het New Financial Forum (NFF), het initiatief van VVP-hoofdredacteur Willem Vreeswijk om de positief-vernieuwende krachten in de financiële sector te bundelen en zo bij te dragen aan vernieuwing.