New Financial Inspiration, maart 2013, Zeist

 

Als je één herinnering mee mag nemen naar het hiernamaals, welke is dat dan?
Aan de hand van die vraag formuleerde iedere Ambassadeur van het New Financial Forum tijdens de vijfde New Financial Inspiration op 12 maart een persoonlijke waarde vanwaaruit hij of zij bijdraagt aan de vernieuwing van de financiële sector.
 

Wat eerdere New Financial Inspirations, en andere activiteiten van het forum (zoals de New Financial Day, dit jaar op 20 september, en het New Financial Magazine) hebben laten zien, is dat werkelijke vernieuwing alleen kan ontstaan vanuit de mensen zelf.

Ook de jongste New Financial Inspiration, mede mogelijk gemaakt door Eureko Academy, bracht de deelnemende Ambassadeurs terug naar hun kern. Eigenlijk via een ogenschijnlijk eenvoudige vraag, die begeleidster Jacky van der Goor (organisatieadviseur en leiderschapstrainer) ooit oppikte uit de Japanse film 'After Life'. Van der Goor: "Je mag één herinnering uit dit leven meenemen naar het hiernamaals. Al je andere herinneringen worden gewist. Welke herinnering kies je?"
 

In drie groepen vertelden Ambassadeurs elkaar welke herinnering zij zouden meenemen. De anderen uit de groep schreven op welk gevoel of welke waarde(n) in hun opkwamen terwijl ze naar een herinnering luisterden. Iedereen formuleerde vervolgens voor zichzelf een kernwaarde. Iedereen kreeg een tegel om die waarde op te schrijven. Daarna wisselden de Ambassadeurs de waarde uit.
 

Veel van de waarden gingen over iets in beweging brengen. Maar dat is ook precies de essentie, meende Achmea Academy-directeur Wilma de Bruijn (samen met haar senior manager Joke Bijleveld gastvrouw van deze vijfde New Financial Inspiration). "Hoe krijgen we de markt zo in beweging dat de mooie dingen die wij doen weer zichtbaar worden? Hoe zorg je dat vertrouwen niet een woord is, maar iets wat je raakt? Door de verbinding met de consument te vergroten. Want dan kunnen we echt het verschil maken."
 

Je kunt je echter alleen werkelijk verbinden vanuit innerlijke waarden. Welke zijn dat dan? De middag stelde de Ambassadeurs in staat om daar voor zichzelf contact mee te maken. En er was nou werkelijk helemaal niemand die zei: ik neem een herinnering mee uit mijn zakelijke leven. Vrijwel alle herinneringen gingen over iets uit het persoonlijke leven.

 

Bekijk via de menuoptie hiernaast de FOTO's