New Financial Inspiration, 11 februari 2014

Op 8 oktober 2013 organiseerde het New Financial Forum onder leiding van branchespecialist Femke de Jong-Struiksma (Van Beem de Jong Advocaten) een Lagerhuisdebat aan de hand van stellingen die het wezen raken van het vak van financiële dienstverleners. Stellingen over huidige en nieuwe ontwikkelingen op wetgevingsgebied, die uw dagelijkse praktijk rechtstreeks raken. Moet er bijvoorbeeld een wettelijke aanstellingsplicht komen? Wat zijn daar de voor- en nadelen van? In hoeverre moeten aanbieders en intermediairs uit oogpunt van ketenbeheersing elkaars werk controleren? U mag het zeggen!

 

Gezien het grote enthousiasme van de deelnemers organiseert het New Financial Forum op 11 februari 2014 van 14.30 uur tot 18.00 uur aan de hand van nieuwe stellingen opnieuw een Lagerhuisdebat.
Gastheer is dan Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars en tevens Ambassadeur van het New Financial Forum. Adres: Bordewijklaan 2, Den Haag.

 

Je bent vanaf 14.00 uur welkom waarna het programma om 14.30 uur begint. We sluiten om 17.00 uur af met de netwerkborrel.

Mis deze unieke bijeenkomst, die gratis is voor Ambassadeurs van het New Financial Forum,  niet en schrijf je hier in. Of gebruik de inschrijflink in het venster links op deze pagina.
 

Het aantal plekken is beperkt, dus doe het vandaag!