New Financial Inspiration: Film BoomBustBoom

EXCLUSIEVE FILMVERTONING

 

 Op 25 november 2015 bood het New Financial Forum de mogelijkheid om de exclusieve vertoning van de bijzondere documentaire BoomBustBoom bij te wonen.

 Een documentaire geschreven door Terry Jones (Monty Python) en Theo Kocken (hoogleraar risicomanagement aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en oprichter van Cardano). De documentaire werd vertoond in het Ketelhuis op cultuurpark Westergasfabriek in Amsterdam. Na afloop van de film vond een debat met Theo Kocken plaats.

De besloten vertoning vond precies één jaar plaats na de vertoning van The Power of the Heart van Baptiste de  Pape, die de geboorte van de Stichting New Financial Forum markeerde.

Een korte impressie van de aanleiding voor het maken van de documentaire en de beweegredenen van de makers:
De documentaire is het resultaat van een gedachtewisseling tussen twee schrijvers (Jones en Kocken) met een uiteenlopende achtergrond, maar met een eensluidende intentie: het aansluiten van de economische wetenschap bij de menselijke natuur.

Jones: “Ik was gefascineerd toen ik hoorde dat economiestudenten leren dat crashes gewoonweg niet plaatsvinden en ik wilde door middel van de film een link leggen tussen onze instabiele economie en de wijze van doceren.”

Kocken: “BoomBustBoom is een film over ons inherent instabiele economische klimaat en hoe menselijk gedrag bijdraagt aan het ontstaan van de financiële crisis. Het is cruciaal dat we begrijpen wat er is misgegaan en hoe we de negatieve gevolgen van een grote financiële crisis kunnen beperken.”

Pleitbezorgers voor veranderingen, waaronder journalisten Paul Mason en John Cassidy, Andy Haldane van de Bank of England en Nobelprijswinnaars Daniel Kahneman, Robert Shiller en Paul Krugman werkten aan de film mee.

De Stichting New Financial Forum heeft de unieke mogelijkheid aangeboden gekregen deze film te vertonen met na afloop een debat met Theo Kocken, een van de documentairemakers.

Kijk voor een trailer op de website
BoomBustClick.

Kocken wil met deze film niet alleen een bijdrage leveren aan een betere (financiële) wereld, maar attendeert geïnteresseerden ook op de mogelijkheid Cotlands te ondersteunen (www.cotlands.org.za). “Cotlands is a non-profit early childhood development organisation addressing the education and social crisis by establishing early learning playgroups and toy libraries in poor communities to serve vulnerable children aged birth to six.”
 

Kosten
Voor Ambassadeurs van het New Financial Forum is de toegang gratis,  niet-Ambassadeurs betalen € 35,- (inclusief btw).

 

Aanmelden is niet meer mogelijk.
 

Wat gebeurde er nog meer de afgelopen periode:
Ben je al bekend met de andere activiteiten die de Stichting New Financial Forum dit najaar heeft georganiseerd?

- 2 september: Verschijning van het New Financial Magazine, themanummer De klant, dat ben jij!  www.newfinancialmagazine.nl

- 23 september: Workshop Zingeving in het Zakendoen door hoogleraar Paul de Blot

- 4-6 oktober: Studiereis naar Griekenland

- 28 oktober: Building our future! Dialoogdag met jonge verzekeraars in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en Young InSurance, zie hier meer informatie :

- 1 december: Verschijning van het New Financial Magazine, themanummer Innovatie.