New Financial Inspiration, 29 maart 2017

Let's Play Seriously

Realisatiekracht voor financiële dienstverleners

 

Met het New Financial Forum beogen we een nieuwe toekomst van de financiële sector te scheppen. Dat vraagt niet alleen verbeeldings- maar vooral ook realisatiekracht. De impact van de energie en ideeën vanuit het New Financial Forum vraagt om tastbare verandering. Dat is het doel voor 2017: innovatieve ideeën tastbaar maken en ermee aan de slag gaan! 
De vraag is hoe we de ideeën die er zijn goed kunnen laten landen. Daarvoor steken we de handen uit de mouwen! Op 29 maart gaan we dat letterlijk doen, onder begeleiding van ambassadeurs Wiro Kuipers en Björn Bierhaalder. Met de materialen en de methodiek van LEGO® SERIOUS PLAY®. 

LEGO® SERIOUS PLAY® is de methode om met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en om gedeelde beelden op tafel te krijgen. In no-time krijgen we zo helderheid, nieuwe ideeën en inzichten, door ze tastbaar te maken in een model van LEGO. Alle 3D modellen bij elkaar laten de collectieve kennis van de groep zien en vormen de basis voor kennisdeling, probleem oplossen en besluitvorming. 

Met LEGO® SERIOUS PLAY® maken we maximaal gebruik van de potentie, het  inzicht, vertrouwen en betrokkenheid van alle mensen rond de tafel. Een methodiek om eens te ervaren, en onze ideeën tastbaar te maken!

We doen dat zoals gezegd op woensdagmiddag 29 maart. Je bent vanaf 14.00 uur van harte welkom bij Aegon, Aegonplein 50, Den Haag. Het programma begint om 14.30 uur en om 17.00 uur sluiten we af met een borrel.

Wees er wel snel bij, want het aantal deelnemers is beperkt. Je kunt je bovenaan deze pagina aanmelden.

Toegang voor Ambassadeurs van het Forum is gratis, anderen betalen een toegangsprijs van € 75,00

 

VOORDELEN van werken met LEGO® SERIOUS PLAY®

• Meer inhoudelijke verdieping en verbreding in minder tijd

• Betere en snellere besluitvorming

• Effectiever overleg voor iedereen