Scale of Sgnificance in de praktijk

Scale of Significance in de praktijk

 

Stichting New Financial Forum organiseert samen met Manifesto op 9 april 2019 in Amsterdam een interactieve bijeenkomst over het fenomeen Scale of Significance.  

Scale of Significance

 

Omdat een balans louter de financiële situatie van organisaties laat zien, terwijl de rol van geld op dit moment verandert van doel naar middel. Om maatschappelijke relevantie, sociale impact en ecologisch vermogen te vergaren. Waarden waar bedrijven meer en meer op worden beoordeeld. Maar hoe maak je dit zichtbaar?

 

De Scale of Significance is een initiatief van Erik Friedeberg van coöperatie Manifesto, een accountant die niet de cijfers maar de mens centraal stelt. Hij bedacht de schaal om de waarde van duurzaam en circulair ondernemen zichtbaar te maken. Friedeberg organiseerd op 7 december 2018 bij Cirl in Amsterdam een Creathon over de Scale of Significance. Meer dan 200 mensen kwamen hierop af. Ook slaat de schaal van betekenis internationaal aan. Onder meer Kate Raworth (Donut Economie) heeft zich gecommitteerd om deze schaal internationaal op de agenda te zetten.

In tal van landen wordt er sowieso al gewerkt om nieuwe modellen te bedenken die niet alleen de financiële waarden van een bedrijf inzichtelijk maken, maar de maatschappelijke waarden, zoals duurzaamheid, maatschappelijke relevantie.

 

Friedeberg: “Onze droom is dat de Scale of Significance over de hele wereld zal worden gebruikt om een gedragsverandering teweeg te brengen. Een verandering die ertoe zal leiden dat binnen bedrijven de belangen voor natuur, samenleving en economie volledig samengaan en met een balans die dit ook zichtbaar maakt. We willen de kaders trekken voor een nieuw instrument dat de intrinsieke waarden van organisaties zichtbaar, meetbaar en vergelijkbaar gaat maken. Dat de ambitie heeft de traditionele balans te vervangen omdat die slechts de financiële situatie laat zien, terwijl voor betekenisvolle bedrijven geld niet meer dan een middel is. Om hun maatschappelijke relevantie, sociale impact en duurzame manier van ondernemen verder te vergroten.”

 

Friedeberg roept op het gesprek aan te gaan over de consequenties van het werken met deze nieuwe waarden. Doe je mee?
 

Locatie: Inspiratieruimte Manifesto, Init-gebouw, Isaac Tisinghkade 107, 1018 LL Amsterdam

Duur: 16:00 – 19:00 uur, inclusief aangeklede borrel.

Kosten: 75 euro ex btw voor niet-Ambassadeurs, gratis voor Ambassadeurs.

 

Je kunt je bovenaan deze pagina aanmelden.