Over de stichting New Financial Forum

Doel

De stichting New Financial Forum stelt zich ten doel de financiële sector bewust te maken van haar belangrijke maatschappelijke functie. Het herstel van vertrouwen op basis van de kernwaarden integriteit en duurzaamheid is hierbij leidend.

 

Visie

De financiële sector is de bloedsomloop van de samenleving. Om een gezonde bloedsomloop te behouden is continue actie van binnenuit gewenst. Hierdoor floreert de samenleving en herstelt het vertrouwen in de sector.

 

Ambitie

De stichting bundelt krachten, ideeën en best practices van positief ingestelde mensen die gezamenlijk een concrete en wezenlijke bijdrage willen leveren aan een gezonde maatschappelijk relevante financiële sector. De doelstelling kent drie thema's: het zichtbaar maken van de positieve beweging, onderlinge versterking en herstel van reputatie en vertrouwen.

 

Wie zijn we?

De onafhankelijke stichtiing is een initiatief van Willem Vreeswijk, bestuurder van de stichting. De stichting kent een Raad van Toezicht bestaande uit: voorzitter Indra Frishert (Dazure), penningmeester Douwe Dijkstra, secretaris Robin van Beem (Polis Advocaten), Boudewijn van Uden (ASR), Amba Zeggen (Risk & Governance) en Faisal Setoe (HDI Global Specialty). De Raad van Toezicht wordt terzijde gestaan door een Actie Comité, bestaande uit onder meer: Jelle Bartels (Next Step Factory) en Michiel Brandt (SVC).

 

Het werk van de stichting wordt mede mogelijk gemaakt en gefinancierd door de aangesloten Ambassadeurs van de stochting New Financial Forum en door: Aegon, Allianz, a.s.r., Dazure, De Goude, HDI Global Specialty, Nationale-Nederlanden, Nationale Waarborg, Obvion, Turien & Co., Univé, Yellowtail en Zwitserleven. Dank zij deze support komt de missie van de stichting een stuk dichterbij: een gezonde en gerespecteerde financiële sector. Nieuwe Ambassadeurs en nieuwe partners zijn zeer welkom om de ambities van het Forum waar te kunnen maken.

 

What’s in it for you!

  • toegang tot de portal New Financial Forum. Je maakt deel uit van een netwerk van positief ingestelde financiële dienstverleners. Je kunt bloggen, reageren, kennis opdoen en je staat met naam en toenaam vermeld als vernieuwer, aanjager en uitvoerder van een betere financiële sector.
  • blogs op het New Financial Forum worden ook via een nieuwsbrief verspreid met een groot bereik.
  • vier keer per jaar twee exemplaren van de printeditie van het New Financial Magazine, dé inspiratiebron voor de Ambassadeurs. Ook in dit magazine worden de Ambassadeurs met naam en toenaam vermeld. In het e-zine staat tevens een link naar de persoonlijke pagina’s van iedere Ambassadeur.
  • gratis toegang tot inspiratie- en kennissessies. De stichting organiseert vier tot zes keer per jaar een zeer bijzondere sessie, zie de site van het Forum.
  • aanbod exclusieve studiereizen.
  • aanbod team- en individuele begeleiding van topcoaches.

 

Meer informatie:

willem@willemvreeswijk.com

06-10630149