Fred de Jong

Eigenaar

Adviesbureau Fred de Jong

 

Sustainable financieel advies

Ondernemend Nederland staat voor een belangrijke opgave om sustainable (duurzaam) te worden en te blijven. Door niet alleen financiële waarde te creëren voor klanten, maar ook sociale en ecologische waarde. Sustainability ligt in het verlengde van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Financieel (waaronder ook fiscaal) adviseurs kunnen een belangrijke rol spelen in het aanjagen van sustainability bij MKB-ers. Maar dan zal de adviessector daartoe wel zelf het initiatief moeten nemen.

 

De initiatieven tot nu toe (zoals de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen) gaan hoofdzakelijk over duurzaamheid in relatie tot vergroening, de ecologische waardecreatie. Maar sustainability gaat juist over het creëren van meervoudige waarde. Er ontstaan nieuwe businessmodellen waarin niet alleen gestuurd wordt op economische waarde, maar ook op sociale en ecologische waarden.

 

Financieel adviseurs kunnen met fiscale en financiële instrumenten (financieringen, pensioenregelingen, risicomanagement, subsidies, fiscale regelingen etc..) onder meer zorgen voor financieel gezonde werknemers, voor investeringen in vergroening en voor beter verzekerbare risico’s. En de adviessector kan het beleid van banken en verzekeraars socialer en groener maken. Door alleen producten van banken en verzekeraars te adviseren die bijdragen aan het halen van de Sustainability doelen van de Verenigde Naties.

 

Het vraagt van adviseurs een andere mindset om de transitie naar sustainability vorm te geven. Financieel adviseurs hebben bestaansrecht als zij waarde toevoegen voor hun klanten. MKB-ers worden geconfronteerd met veel en impactvolle ontwikkelingen die grote implicaties hebben voor het bedrijf, de ondernemer zelf en zijn personeel. Denk aan de vraagstukken rond verduurzaming, digitalisering, arbeidsmarkt en innovatie. Dat vraagt om goede financiële begeleiding van een adviseur die het vertrouwen geniet van de ondernemer. En dat vraagt ook om nieuwe businessmodellen voor financieel advies die uitgaan van meervoudige waardecreatie.

 

In alle rapporten en publicaties over sustainability, circulaire economie en duurzaamheid komt de rol van de financieel adviseur niet aan bod. Financieel adviseurs worden (nog) niet als belangrijk deel van de oplossing gezien om de duurzaamheidstransitie te volbrengen. Terwijl er duizenden MKB-adviseurs beschikbaar zijn om die rol in te vullen. De adviessector zal zelf de vinger moeten opsteken en het initiatief nemen om de rol te claimen als veranderagent van de verduurzaming. Daartoe is meer kennis en onderzoek nodig over hoe die rol er uit moet zien, hoe financieel adviseurs meervoudige waarde kunnen creëren en met welk sustainable business model dat kan gebeuren. Het is aan de sector om die uitdaging op te pakken. En dat is bedrijfseconomisch ook hard nodig om relevant te blijven.

 

Een sustainable financieel of fiscaal adviseur jaagt de duurzaamheidstransitie binnen het MKB aan door advies en dienstverlening over de financiële en fiscale mogelijkheden tot verduurzaming. Dat doet de adviseur met een duurzaam businessmodel waarmee meervoudige waarde wordt gecreëerd. Het is maatschappelijk relevant als de adviessector meer sustainable wordt. Dat moet uit de sector zelf komen, maar ook de politiek, toezichthouders en beleidsmakers zullen ze daartoe meer moeten stimuleren en faciliteren.

 

Door dr. Fred de Jong, Associate Lector Sustainable Finance & Tax aan de HAN University of Applied Sciences

Fred de Jong -

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.