Ewald Bary

Ewald Bary

 

Laten we voor de verandering eens met één mond spreken

Over aandacht voor duurzaamheid hoeven we ons allang geen zorgen meer te maken. Tien jaar geleden pikten veel bedrijven alleen de eerste vier letters van het woord eruit. Duurzaamheid zou alleen maar geld kosten en kon niet worden verkocht aan aandeelhouders en klanten. Niet veel later kwam het onderwerp hoog op de politieke agenda te staan. Bij bedrijven daalde het besef in dat duurzaamheid, inmiddels omgedoopt tot MVO, bijdroeg aan het bedrijfsimago en derhalve geld opleverde. Inmiddels is het tot een mondiaal maatschappelijk thema geëvolueerd. Niemand kan er nog omheen.

 

Ook in de financiële wereld komt een shift op gang. Robert van den Broek (Financieel Zeker) vertelde tijdens het Feel Good Finance Event, dat hij in duurzaamheid aanvankelijk een verdienmodel zocht. Na in het onderwerp te zijn gedoken, kwam hij met een heel andere insteek boven water: hoe kan ik een wezenlijke bijdrage leveren aan een betere wereld en, meer specifiek, aan de duurzame doelen van de VN? Zijn bedrijf koos er drie: sociale, ecologische en economische duurzaamheid.

 

Een duurzame koers sluit een gezond economisch model zeker niet uit. Duurzaamheid ís economie, die twee zijn met elkaar verweven. De overheid vervult daarbij een sturende rol. Kijk alleen al naar de aanbestedingen: potentiële samenwerkingspartners die geen duurzaam beleid voeren, komen niet aan bod. Het heeft een aanstekelijk effect, want ook steeds meer ondernemingen beoordelen hun leveranciers op deze wijze. Hoewel overheidssturing meestal niet op applaus kan rekenen in het bedrijfsleven, zie ik hier wel het nut van in. Op individueel niveau komen we namelijk niet snel in beweging. De huidige beslissers zijn 40+, een groep waartoe ik ook behoor. Wij zijn niet opgegroeid met een intrinsiek duurzaam besef en moeten nu van alles bijleren. Dat is anders bij millennials en de generaties na hen. Zij krijgen duurzaamheid van jongs af aan mee en dat vertaalt zich naar gedrag en gewoonte.

 

Wij hebben een goed, eenduidig verhaal nodig om de beslissers te binden en meer mensen van noodzakelijke verandering te overtuigen. En juist daar ontbreekt het nu in de financiële sector aan. De prachtige initiatieven zijn er, van Feel Good Finance, New Financial Forum en Sectorcollectief Duurzaam Wonen tot Insver en Energy Efficient Mortgages Initiative. Tegelijkertijd opereren we als los zand met onze eigen duurzame aanpak. De één focust zich op planet, de ander op prosperity en weer een ander op partnership.

 

Het is nog nooit in de financiële sector gelukt om ook maar op één thema gezamenlijk naar buiten te treden. Hoe gaaf zou het zijn als we onze energie op het gebied van duurzaamheid kunnen bundelen? We hebben dezelfde belangen, ook bedrijfsmatig, dus een duurzaamheidsstatement van de gehele financiële sector moet mogelijk zijn. Als we met één mond richting politiek en burgers spreken, krijgen we veel meer voor elkaar. En het koppelen van alle mooie initiatieven en onze uitgebreide netwerken levert slagkracht op. We kunnen onder die paraplu laten zien wat we waard zijn. Pak bijvoorbeeld punt 11 van de duurzame doelen van de VN, sustainable cities and communities, als sector op en toon regelmatig alle resultaten die we samen hebben behaald. De maatschappij weet dan meteen waarvoor we staan.

 

Resultaten bereik je door de verbinding te zoeken, dat was ook een boodschap van de sprekers van het Feel Good Finance Event. Het begint met de motivatie van het individu om iets te willen doen, daarna kun je slagen maken door doelen samen te verwezenlijken. Laten wij daar als financiële sector nu mee beginnen.

 

Ewald Bary - Het nieuwe ondernemen vraagt om duurzame en complete ontwikkeling.

 

Delen

Reacties

Nog geen reacties...

Uw reactie toevoegen

NIEUW: Iedereen kan reageren
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële sector, maar bent u geen ambassadeur?! Het New Financial Forum opent haar deuren voor iedereen die wil reageren op berichten van haar ambassadeurs. Met één restrictie: geen anonieme reacties.
 
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.