Bjørn Aris

Return on People

       

Mijn personal statement

’’Bjørn Aris (02-02-1965) is een global management trainer, oosterse gevechtskunst beoefenaar en zen filosoof.’’’

--Levensloop--

In 1988 begonnen als trainee bij de AMRO bank en later uitgegroeid tot internationaal bankier bij Lloyds Banking Group en NIBC.

Eind 1999, 2 jaar na een solotour van een 10 maanden door Afrika, Midden Oosten, Azië en Oceanië, besluit Aris het roer om te gooien en de bancaire sector vaarwel te zeggen. Hij begint met een eigen bedrijf in de internet hype.

In 2001, na verkoop van het succesvolle internet avontuur, begint Aris zich te verdiepen in de menskant van het bedrijfsleven. Het valt hem op dat doorgaans de grootste kostenpost van een bedrijf personeel is en dat het voor menigeen een hele diffuse post is. Aris stort zich op het bestuderen van mens zijn, menskunde, (neuro-) fysiologie, bio chemie, etc., alsook het bestuderen en ervaren van de in het Westen beschreven 4 bewustzijnslagen. (noot: in het Oosten worden er 9 beschreven)

Aris combineert dit met zijn studie van Oosterse filosofie en Zen (sinds 1993) en zijn ervaring opgedaan door het bestuderen van de Weg van het Zwaard en andere Japanse gevechtskunsten (sinds 1986).

Dat leidt in 2004 tot een door Aris ontwikkelde methode waarbij hij theorie koppelt aan beweging waardoor de ratio wordt omzeild. Dit in combinatie met uiteindelijk een cognitieve link leidt tot spectaculaire resultaten voor wat betreft kennisopname en (gedrags-)verandering. Aris levert een bijdrage over dit onderwerp in het boek ‘’’Kennisproductiviteit. Het effect van investeren in mensen, kennis en leren’’’ Pearson Education 2005

Uit onderzoek (2007, onder deelnemers van zijn trainingen van Air France-KLM, Universiteit Nyenrode en Logica) blijkt dat in de periode van 2-6 maanden na het volgen van een van de trainingen van Aris, de deelnemers 70% van de essentie van hetgeen zij in de training geleerd hadden konden reproduceren.
83% van de deelnemers paste ook daadwerkelijk één of meerdere aangereikte inzichten toe in de dagelijkse praktijk.

Eveneens in 2007 ontwikkeld Aris een tool voor Kluwer Management genaamd ‘’‘Effectief management op basis van Oosterse principes’’’ waarin Aris het verschil tussen Westers management en Oosters leiderschap duidt en praktisch aangeeft hoe het Westen succesvoller kan zijn.

In mei 2011 verschijnt bij uitgeverij Ankh Hermes het door Aris geschreven boek ‘’‘De Zon komt op in het Oosten’’’. In dit boek beschrijft Aris de problemen en beperkingen van het Westerse model en gaat hij in op de Westerse benadering van kennis, namelijk ‘dat’ iets is. Vervolgens gaat hij in op de Oosterse benadering van kennis, waar de nadruk ligt op het ‘hoe’, waardoor je bij het echte ‘weten hoe’ (know-how) komt. Vervolgens geeft Aris aan hoe dit om te zetten naar een praktijkgericht actieplan, zodat er ook daadwerkelijk wat veranderd.

Begin 2012 is met behulp van TNO, die de onderzoekstool heeft ontwikkeld en geassisteerd heeft bij de analyse, het Mental Bridging© programma van Return on People wetenschappelijk onderzocht bij een speciale sectie van de KMAR (Koninklijke Marechaussee) op Schiphol.

Het kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoek had als uitkomst dat bij de deelnemers die het trainingsprogramma gevolgd hadden het volgende gemeten werd t.o.v. de controlegroep;

1. significante stijging van situational awareness (het aanwezig en alert in het hier & nu zijn)
2. significante stijging van algemeen gevoel van welbevinden
3. significante stijging van het vertrouwen op de intuïtie

Tijd en energie gebruikt men effectiever wat bijdraagt aan een betere werkomgeving als ook een hoger bedrijfsresultaat, ....met een beter gevoel.

Begin 2013 krijgt het programma een Innovatieprijs.

De titel opvolger van " De Zon komt op in het Oosten", "The Cutting Edge. The Martial Art of Business" is gepubliceerd in oa het Engels, Spaans en het Roemeens.

Een van de bronnen van Aris zijn know-how is het Japanse Samurai zwaard. Aris is van mening dat kennis zinloos is als je het niet assimileert.

De lezingen en workshops van Aris kenmerken zich door verrassing, interactiviteit en een steevast hoge waardering op intercontinentaal niveau.

http://bit.ly/TedxJapaneseSword

www.returnonpeople.nl
www.bjornaris.com

 

Recente posts

 • Bjørn Aris

  Lean en Omotenashi

  In ons huidige systeem is het korte termijn denken centraal komen te staan. Dit ...

 • Bjørn Aris

  Mijn kantelpunt

  'Kantelpunt' is een rubiek van het Financieele Dagblad waarin mensen ver...

 • Bjørn Aris

  The power of the sword

  Met gemengde gevoelens (trots en nederigheid) deel ik graag de officiële li...