Annelieke Oort-Oerlemans

Marketeer Duurzaam Wonen en Hypotheken

ASN Bank

   

Mijn personal statement

Nieuwe ideeën worden pas echt innovaties zodra ze stevig zijn verankerd in de denkwereld van de doelgroep. De oude Grieken wisten dat al (zie het project Anchoring Innovation, https://anchoringinnovation.nl/) en maakten daarvan slim gebruik. Ook nu is deze menselijke factor cruciaal voor de grote transitie naar een duurzamere samenleving. Technische uitvindingen en aansporingen tot gedragsverandering hebben pas kans van slagen als mensen die ook kunnen verbinden met hun eigen leven en waarden.

Daaraan wil ik een bijdrage leveren, vanuit een historische achtergrond, met financiële vakkennis en vanuit interesse in menselijke verbindingen en drijfveren. Door het verduurzamen en vergroenen van het bestaande woningbestand. En het bijdragen aan een transparante en duurzame financiële wereld, waarin banken bij hun investeringen en verdere bedrijfsvoering rekening houden met mens, dier en natuur. Waarin financiële producten eenvoudig, doelmatig en begrijpelijk zijn.