Drs Patrick Eppink

Practice leader financiële dienstverlening

Turner

Mijn personal statement

'Concordia res parvae crescunt', oftewel 'eendracht maakt macht'. Tot 1816 de wapenspreuk van het Koninkrijk der Nederlanden en het adagium van veel verenigingen en andere landen, zoals Bulgarije en België. In veel gevallen lijkt het echter een noodgreep om op te roepen tot eendracht. Waarvan België een sterk voorbeeld is. Want eendracht blijkt in de praktijk lastig, zeker wanneer dat onze eigen belangen ondergeschikt maakt aan belangen van een ander, of aan het algemeen belang.

In de financiële sector is 'Concordia res parvae crescunt' het motto wat noodzakelijk is om tot hervorming te komen. Waarbij eendracht niet betekent ´wij tegen de rest van de wereld´, zoals het motto gebruikt werd door Zuid-Afrikaanse boeren in de oorlog met de Britten aan het einde van de 19e eeuw. En waaruit later ook de apartheidspolitiek uit voortvloeide. ´Wij voor de rest van de wereld´ zou de invulling moeten zijn die we aan het motto geven, om echte verandering te realiseren.

Dar vraagt wel wat van eenieder die deel uitmaakt van de sector. Namelijk dat we onze eigen belangen (soms) ondergeschikt maken aan andermans belang of het gemeenschappelijk belang. Dat we (soms) zullen moeten geven, zonder er direct iets terug voor te verwachten. En dat we niet kijken naar de bijdrage van de ander, als ons zelf om een bijdrage wordt gevraagd. Kortom, het vraagt om een andere manier van denken, maar vooral van doen. Want wanneer deze mentaliteitsverandering alleen in ons hoofd plaatsvindt verandert er niets. En ook met alleen mooie woorden, in discussies, op seminars, blogs en twitter, veranderen we het niet. Niet alleen lullen dus...maar ook poetsen!

Wat als het ons niet lukt? Als het niet lukt om ´Concordia res parvae crescunt´ in de praktijk te brengen, zal het vanzelf volledig worden vervangen door 'je matiendrai'. Hetgeen ´ik zal handhaven´ betekent. Dat is in de financiële sector al in volle gang. En inderdaad, ook net zoals gebeurde met de wapenspreuk van het Koninkrijk der Nederlanden in 1816.

 

Recente posts

  • Drs Patrick Eppink

    ASR-Reaal: kans om sector te hervormen

    Minister Dijsselbloem geeft ASR toestemming om te bieden op de te privatiseren v...